СТАТУТІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Шкільний євроклуб створюється з метою:
·        формування в учнів демократичних цінностей, почуття європейської єдності;
·        підготовки учнів до життя та праці в об’єднаній Європі;
·        виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей, встановленняпартнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями;
·        вивчення історії, культури, принципів функціонування європейськихінституцій, етапів економічного та політичного розвитку країн ЄвропейськогоСоюзу;
·        виховання лідерських якостей у молодого покоління;
·        проведення тематичних заходів про країни ЄС;
·        ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах;
·        заохочення до вивчення іноземних мов;
·        налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном;
·        формування нового покоління свідомих європейців.

1.2. Основні завдання:
·        проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів, розвитку й формування національної самосвідомості;
·        накопичення та поширення інформації про Європейський Союз(історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді;
·        обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

1.3. Основні напрямки і форми роботи євроклубу:
·        проведення дебатів на європейські теми;
·        інформування шкільної й місцевої спільноти (стінгазети, статті  європейської тематики);
·        підготовка виставок на європейську тематику;
·        святкування Дня Європи;
·        організація презентацій, вечорів європейської поезії;
·        проведення наукових конференцій; підготовка та проведення членами євроклубу лекцій для учнів шкіл;
·        пошук груп підтримки, партнерів і спонсорів у місцевому середовищі,
·        державних установах;
·        співпраця із засобами масової інформації;
·        зв’язок із європейськими партнерами;
·        налагодження роботи в мережі євроклубів України та міжнародній мережі;
·        організація та налагодження листування зі школами європейських країн;
·        участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей щодо принципів діяльностіЄС та його структур;
·        сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;
·        участь у міжнародних конкурсах і проектах;
·        участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;
·        підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;
·        навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.

ІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

2.1. Членство в євроклубі
·        членами євроклубу можуть бути діти віком від 10 до 17 років, які визнають Статут євроклубу, його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки;
·        прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу;
·        членство у євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою;
·        членство у євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу:
·        за порушення (не виконання) умов Статуту про діяльність молодіжного євроклубу, рішень керівництва;
·        за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху;
·        повторний прийом можливий не раніше ніж за два місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу;
·        членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.2. Члени євроклубу мають право:
·        брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути обраними до складу виборчих органів євроклубу;
·        ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;
·        користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;
·        представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

2.3. Члени євроклубу зобовязані:
·        брати активну участь у громадській роботі;
·        виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;
·        звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;
·        сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу;
·        дотримуватися високої культури спілкування з колегами, керівниками, викладачами;
·        дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

ІІІ. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО:

3.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЄВРОКЛУБУ є вищим органом управління (беруть участь усі члени євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності щонайменше половини членів євроклубу.

3.2.Повноваження загальних зборів:
·        ухвалення змін до даного Статуту;
·        визначення головних напрямів діяльності євроклубу, ухвалення плану роботи;
·        обрання членів Ради євроклубу;
·        прийом нових членів;
·        ухвалення рішення про розпуск євроклубу;
·        ухвалення інших рішень щодо діяльності євроклубу.

3.3. Загальні збори членів євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента євроклубу чи за пропозицією його членів. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.4. РАДА ЄВРОКЛУБУ є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на місяць.

3.5. До Ради євроклубу входять:
·        керівник євроклубу (Денисюк Юлія Олександрівна);
·        заступник керівника євроклубу (Ненчук Ірина Влодимирівна);
·        Рада євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодші 12 років);
·        Керівники 3-х секцій євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодші 12 років).

3.6. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

IV. КЕРІВНИК ЄВРОКЛУБУ:
·        здійснює керівництво Радою Євроклубу;
·        розподіляє обов’язки між членами Ради;
·        представляє євроклуб у відносинах із будь-якими юридичними та приватними особами на Україні і за кордоном, укладає угоди, договори та інші операції;

5. Рада євроклубу

5.1.  Раду євроклубу обирають загальні збори євроклубу шляхом відкритого голосування на один рік.

5.2. Рада євроклубу керує та організовує поточну роботу євроклубу в період між загальними зборами.

5.3. Представникам Ради євроклубу надано право представляти інтереси євроклубу.

5.4. Повноваження членів Ради євроклубу припиняють у разі:
·        добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах євроклубу;
·        прийняття рішення загальних зборів членів євроклубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар